За нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Общо събрание на акционерите
Новини
Контакти

За контакт

Контакти

Адрес на управление
бул. Тодор Александров №109-115
1303 София, България
тел: (+359) 885 109 307

Адрес за кореспонденция

1303 София, бул. Тодор Александров

Контакти

Петя Рогозянска - Директор за връзка с инвеститорите
e-mail: petya_rogozyanska@abv.bg