За нас
Мисия и визия
Проекти
Регулирана информация
Информация за инвеститорите
Общо събрание на акционерите
Новини
Контакти

общо събрание
на акционерите

Решения, приети на общото събрание на акционерите